Vokietijos teisės centro paskaitos

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Vokietijos teisės centras kviečia registruotis ir dalyvauti Vokietijos ir Europos Sąjungos teisės programoje 2011-2012 metais.

Vienerius mokslo metus truksianti programa apims 10 intensyvių kursų atskirų Vokietijos ir Europos Sąjungos teisės šakų tematika. Šių kursų metu paskaitas skaitys ir praktiniams užsiėmimams vadovaus Frankfurto J. W. Goethe‘s universiteto dėstytojai prof. Helmut Kohl, Prof. Peter Gills ir kiti.
Vokietijos ir Europos Sąjungos teisės programoje kviečiami dalyvauti ne jaunesni nei 2 kurso teisės specialybės studentai (tiek dieninio, tiek ir neakivaizdinio skyriaus), taip pat teisininkai praktikai, besidomintys Vokietijos ir Europos Sąjungos teise bei siekiantys įgyti ar pagilinti šios srities žinias bei kitų specialybių studentai, kuriems reikalingos teisinės žinios. Dalyvavimas programoje nemokamas. Paskaitos ir praktiniai užsiėmimai vyks vokiečių kalba.
Planuojama dėstyti šiuos dalykus: „Įvadas į Vokietijos teisės sistemą“, „Civilinio proceso teisė“, „Įvadas į civilinę teisę“, „Sutarčių teisė“, „Įmonių teisė“, „Konstitucinė teisė“, „Darbo teisė“ ir kitus.


Programos dalyviams, įvykdžiusiems nustatytus reikalavimus (nuolat dalyvauti užsiėmimuose, išlaikyti ne mažiau kaip 80 procentų egzaminų ir turėti 8 teigiamus įvertinimus), išduodamas bendras J.W. Goethe‘s Universiteto ir Vilniaus universiteto Teisės fakultetų pažymėjimas.


Dalyvavimas programoje VU Filologijos fakulteto magistrantams ir vyresnių kursų bakalauro studentams pateikus pažymėjimą bus įskaitomas kaip pasirenkamasis ar laisvasis dalykas (10 ECTS). Vokietijos teisės centro paskaitos pirmiausia rekomenduojamos Dalykinės (teisės) kalbos ir Vertimo studentams, bet jį gali rinktis ir studijuojantieji pagal kitas programas.
Programos pradžia – 2011 m. rudens semestras. Paskaitos vyks vieną ar du kartus per mėnesį intensyviais blokais: ketvirtadieniais (antroje dienos pusėje) ir penktadieniais (visą dieną), atsiskaitymai – šeštadieniais.

Norintys dalyvauti programoje turėtų registruotis CV pateikdami elektroniniu paštu vtc@tf.vu.lt . Elektroniniame laiške prašome nurodyti šiuos duomenis:
1.   Vardas, pavardė.  
2.   Gimimo data.  
3.   Gyvenamoji vieta.  
4.   El. pašto adresas. 
5.   Aukštoji mokykla.  
6.   Baigimo (studijų) metai.  
7.   Įgyta specialybė.  
8.   Dokumentas, įrodantis geras vokiečių kalbos žinias.  

Kilus klausimams skambinkite telefonu               8-5 2366 166         .

Daugiau informacijos:
Vigita Vėbraitė
Vokietijos teisės centro vadovė
Tel. 8~              5 2366 166        

Europos vertimo magistro programa

EMT

Vilniaus universiteto
Vertimo studijų katedros
infrastruktūros atnaujinimas

Europa

OPTIMALE

Optimale

Subtitrai ir kalbų mokymasis

SLL

Konferencijų vertėjų
mokymo ištekliai internete

Orcit