Nauji mokslo metai – moderniame VU vertėjų rengimo centre

  

  

   Siekdamas užtikrinti aukštą būsimų vertėjų rengimo kokybę ir ruošdamasis 2013 m. Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungoje, Vilniaus universitetas įvykdė reikšmingą vertėjams rengti reikalingos infrastruktūros atnaujinimo projektą. VU Filologijos fakulteto Vertimo studijų katedros infrastruktūrai atnaujinti iš ES struktūrinės paramos Lietuvai 2007–2013 m. ir valstybės biudžeto lėšų buvo skirta 2,43 mln. litų, už kuriuos rekonstruotos seniau nenaudotos VU patalpos, suremontuota prastos būklės auditorija ir atnaujintose patalpose įrengtas šiuolaikinis, aukščiausius standartus atitinkantis vertėjų rengimo centras. Vertimo studijų katedra jau penkiolika metų rengia plataus profilio vertėjus raštu ir vertėjus žodžiu. 2011 m. VU Vertimo studijų katedros vertimo raštu programa buvo įtraukta į geriausių Europos vertimo magistrantūros programų tinklą (EMT), o vertėjų žodžiu rengimo programa yra oficialiai pripažįstama Europos Komisijos Vertimo žodžiu generalinio direktorato (SCIC) ES vertėjų profesinius reikalavimus atitinkančia vertėjų rengimo programa.    

   Vertėjų paklausa ir jiems keliami reikalavimai nuolatos auga, o 2013 m., kai Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungai, profesionalių vertėjų reikės ypač daug. Tam ruošiamasi jau keletą metų. Vertėjų žodžiu rengimo kokybė Vilniaus universitete, Švietimo ir mokslo ministerijai padedant, keliama jau nuo 2006 m. 2009 m. imtasi įgyvendinti „Aukštos kvalifikacijos vertėjų rengimo kokybės gerinimo ir plėtros Lietuvoje skatinimo 2009–2012 m.“ programą. Bet tam, kad šios programos tinkamai funkcionuotų ir būtų galima užtikrinti ilgalaikį kokybišką aukštos kvalifikacijos vertėjų žodžiu ir raštu rengimą, trūko geros infrastruktūros, vertėjams ruošti būtinos įrangos.

   Pasak Vertimo studijų katedros vedėjos doc. Nijolės Maskaliūnienės, „patalpos, kuriose iki šiol buvo rengiami būsimieji vertėjai, buvo nebetinkamos išaugusiems poreikiams tenkinti. Paskaitos vykdavo mažose auditorijose, vertėjų kabinos neatitiko higienos normų, dažnai naudojama sinchroninio vertimo įranga buvo nusidėvėjusi, trūko naujos konferencijų vertimo ir kitos vertėjams žodžiu bei raštu rengti būtinos įrangos.“

   2009 m. Vertimo studijų katedros iniciatyva pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę „Aukštųjų mokyklų infrastruktūra, skirta studijoms“ buvo pradėtas įgyvendinti projektas „Vilniaus universiteto Vertimo studijų katedros infrastruktūros atnaujinimas“ (VP3-2.2-ŠMM-16-V-01-002). Projekto darbai vyko 2009–2012 m.

   Įgyvendinant šį projektą buvo rekonstruotos nenaudotos Senamiestyje esančios universiteto patalpos ir suremontuota sena, beveik avarinės būklės auditorija. Rekonstruotose patalpose įrengta mokomųjų konferencijų salė ir sinchroninio vertimo auditorija, kurioje pastatytos penkios pagal ISO reikalavimus įrengtos sinchroninio vertimo kabinos. Mokomųjų konferencijų salėje bei sinchroninio vertimo auditorijoje instaliuota naujausia, aukščiausius kokybės standartus atitinkanti garso, vaizdo ir vertimo įranga. Mokomųjų konferencijų salė ir sinchroninio vertimo auditorija yra susieta vaizdo ryšiu: naujausia įranga teikia galimybes rengti vaizdo konferencijas ne tik su universitetais partneriais, bet ir tarp mokomųjų konferencijų salės ir įrengtos auditorijos, todėl studentai galės praktikuotis sinchroninio vertimo kabinose tuo pačiu metu, kai naujoje auditorijoje vyks paskaitos. Įgyvendinant projektą taip pat įrengta dvidešimties papildomų kompiuterizuotų vietų vertėjams raštu rengti skirta auditorija. Jau nuo šių mokslo metų pradžios būsimieji vertėjai studijuos naudodamiesi naujausia technine įranga ir kompiuterizuotam vertimui skirtomis programomis.

   Atlikus visus projekte numatytus darbus sudarytos daug palankesnės sąlygos vertėjams rengti. Naujausia įranga aprūpintas vertėjų rengimo centras leis parengti Lietuvos vertėjus taip, kad jie atitiktų aukščiausius europinius reikalavimus. Mokomųjų konferencijų salės ir naujos auditorijos teikiamais pranašumais galės naudotis visa fakulteto bendruomenė. „Džiugu, kad Filologijos fakultetas vis labiau modernėja, – pažymi Filologijos fakulteto dekanas doc. Antanas Smetona. – Vertėjams rengti skirtų auditorijų rekonstrukcija ir naujo konferencijų vertėjų rengimo centro įrengimas – dar vienas to įrodymas.“

Europos vertimo magistro programa

EMT

Vilniaus universiteto
Vertimo studijų katedros
infrastruktūros atnaujinimas

Europa

OPTIMALE

Optimale

Subtitrai ir kalbų mokymasis

SLL

Konferencijų vertėjų
mokymo ištekliai internete

Orcit