Rugsėjo 26-oji – Europos kalbų diena!

Europa turi tikrą kalbų lobyną – 23 oficialiąsias kalbas ir per 60 vietos gyventojų bendruomenių, kalbančių regioninėmis ar mažumų kalbomis. O kur dar savomis kalbomis kalbantys atvykėliai iš kitų kraštųir žemynų?! Tokia informacija pateikiama Europos Komisijos interneto svetainėje (žr. skirsnį Daugiakalbystė). Mes didžiuojamės, kad lietuvių kalba yra lygiateisė oficialiųjų kalbų šeimos narė, kad jai taikoma tokia pati apsauga, kaip ir visoms kitoms ES valstybių narių kalboms, kad ji vertinama ir puoselėjama kaip niekada anksčiau istorijoje.

Vertėjų vaidmuo šiame darbe yra ypatingas. Be mūsų daugiakalbystę būtų sunku įgyvendinti praktiškai, mūsų dėka lietuvių kalba girdima Briuselio, Liuksemburgo ir Strasbūro institucijų salėse, nes vertimas – tai galimybė tiesiogiai bendrauti, draugauti ir spręsti mums visiems rūpimus klausimus. Tai ir didelė atsakomybė, nes nuo mūsų daug priklauso, ar lietuvių kalba bus tokia, kokią norime girdėti, skaityti, kokią gerbiame ir mylime. Mokykimės daug kalbų, bet labiausiai puoselėkime savąją.

Rugsėjo 24 d. Europos kalbų  diena buvo paminėta Vertimo studijų katedroje. Katedroje svečiavosi Europos Komisijos Vertimo raštu direktorato Lietuvių kalbos skyriaus vadovė dr. Vitalija Špokienė. Ji atsakė į studentų klausimus, papasakojo, kuo gyvena Europos Komisijos vertėjai raštu, kokios yra galimybės įsidarbinti Europos Komisijoje vertėju raštu. Apie 60 proc. ten dirbančių vertėjų yra mūsų katedros absolventai.

Europos vertimo magistro programa

EMT

Vilniaus universiteto
Vertimo studijų katedros
infrastruktūros atnaujinimas

Europa

OPTIMALE

Optimale

Subtitrai ir kalbų mokymasis

SLL

Konferencijų vertėjų
mokymo ištekliai internete

Orcit