Katedra

  Vertimo studijų katedra įkurta 1997 m. Iki to meto profesionalūs vertėjai Lietuvoje nebuvo rengiami – jais dirbo specialaus profesinio pasirengimo neturintys užsienio kalbas mokantys asmenys. Įkūrus Vertimo studijų katedrą, vertimas buvo įteisintas kaip savarankiška magistrantūros ir podiplominių studijų kryptis.   
   Sukurti atskiras vertimo magistrantūros ir neformaliųjų (podiplominių) studijų programas buvo itin svarbus to laikmečio žingsnis. Tradicinėse užsienio kalbotyros bakalauro ir magistrantūros programose vertimo teorijai ir praktikai bei taikomojo pobūdžio dalykams dėl objektyvių priežasčių negalėjo būti skiriama pakankamai akademinių valandų. Be to, buvo siekiama suvienyti skirtingose Filologijos fakulteto užsienio filologijos katedrose dirbančių mokslo darbuotojų bei užsienio kalbas dėstančių pedagogų, besidominčių vertimo mokslu ir jo taikymu praktikoje, pajėgas.         

 
   Profesionalūs vertėjai žodžiu ir vertėjai raštu rengiami pagal antros pakopos studijų programas. Jos suderintos su atitinkamomis Europos Sąjungos vertėjų rengimo institucijų programomis ir kvalifikaciniais bei kokybės reikalavimais atsižvelgiant į vertėjų paklausą, perspektyvas ES institucijose ir Lietuvos darbo rinkoje.
     
  Katedra dar jauna, bet jau parengusi gausų būrį vertėjų raštu ir žodžiu, šiandien dirbančių įvairiose užsienio politikos ir verslo srityse, visose ES institucijose. Katedros mokslininkai dirba vertimo teorijos, vertimo dėstymo metodikos ir terminologijos srityse, yra išleidę ne vieną terminų žodyną.       
 
  Vertimo studijų katedra Europos Komisijos Vertimo žodžiu generalinio direktorato (SCIC) oficialiai pripažinta vieninteliu ES vertėjų profesinius reikalavimus atitinkančiu  konferencijų vertėjų rengimo centru Lietuvoje. Europos Komisijos ir Europos Parlamento vertėjų tarnybų profesionalai teikia pedagoginę pagalbą rengiant vertėjus žodžiu, konsultuoja, dalyvauja pratybose, seminaruose, mokomosiose konferencijose ir egzaminuose.
 
  Vertimo studijų katedros vykdoma vertimo raštu magistrantūros programa įtraukta į geriausių Europos vertimo magistrantūros programų tinklą (EMT).
    
  Nuo 2012/2013 m. m. Vertimo studijų katedra vykdo pirmosios pakopos (bakalauro) studijų Vertimo programą.
 

  Vertimo studijų katedros studentai savo pratybose naudojasi MEMSOURCE vertimo programa. Dėkojame šiai kompanijai, suteikusiai leidimą programa naudotis nemokamai. 

  Daugiau informacijos apie kompaniją Memsource: http://bit.ly/2QONhQq

 

Europos vertimo magistro programa

EMT

Vilniaus universiteto
Vertimo studijų katedros
infrastruktūros atnaujinimas

Europa

OPTIMALE

Optimale

Subtitrai ir kalbų mokymasis

SLL

Konferencijų vertėjų
mokymo ištekliai internete

Orcit