Mokslinė veikla

 

 

   

   Mokslinės veiklos sritys – vertimo teorija ir praktika, terminologija ir kalbos semantika – tiesiogiai susijusios su svarbiausiais vertėjų rengimo tikslais. Katedros mokslo tiriamojo darbo tema – Metakognityvieji vertimo kaip dvikalbės komunikacijos tyrinėjimai.

 

   Katedros mokslininkai aktyviai dalyvauja mokslinėse konferencijose, skelbia straipsnius, rengia monografijas ir mokomąsias knygas, verčia mokslinę literatūrą (žr. straipsniai, vertimai).

 

    Katedra dalyvauja įvairiuose projektuose, organizuoja mokslinius renginius, vertimo studijoms skirtus seminarus, leidžia vertimo studijoms skirtą žurnalą „Vertimo studijos“ .

 

Europos vertimo magistro programa

EMT

Vilniaus universiteto
Vertimo studijų katedros
infrastruktūros atnaujinimas

Europa

OPTIMALE

Optimale

Subtitrai ir kalbų mokymasis

SLL

Konferencijų vertėjų
mokymo ištekliai internete

Orcit