Atranka į vertimo žodžiu šaką

  

 

 

 

2020m. atrankos į vertimo žodžiu šaką nebus, nes vertimo žodžiuprograma vykdoma kas antri metai. 

 

   

Studentai, išlaikę stojamąjį egzaminą, ir pageidaujantys studijuoti pagal vertimo studijų programos vertimo žodžiu šaką, registruojasi ir dalyvauja atrankoje, kuri vyksta po stojamojo egzamino. 
  

Atrankos komisiją sudaro Vertimo studijų katedros dėstytojai, taip pat gali būti pakviesti anglų, prancūzų arba vokiečių k. gimtakalbiai.

 

Per atranką, vykstančią žodžiu, tikrinama:

  • sklandi, logiška ir taisyklinga raiška lietuvių kalba,
  • sklandi, logiška ir taisyklinga raiška pirmąja užsienio (anglų, prancūzų arba vokiečių) kalba,
  • geras supratimas antrąja užsienio (anglų, ispanų, italų, prancūzų, rusų arba vokiečių) kalba,
  • komunikaciniai gebėjimai,
  • atmintis ir gebėjimas analizuoti girdimą tekstą,
  • bendrosios žinios.

 

Atrankoje kandidatas:

  • spontaniškai, be užrašų, lietuvių kalba atpasakoja trumpą (iki 3 min.) sakytinį tekstą, pasakytą pirmąja užsienio kalba,
  • spontaniškai, be užrašų, lietuvių kalba atpasakoja trumpą (iki 3 min.) sakytinį tekstą, pasakytą antrąja užsienio kalba,
  • spontaniškai, be užrašų, pirmąja užsienio kalba atpasakoja trumpą (iki 3 min.) sakytinį tekstą, pasakytą lietuvių kalba,
  • atsako į įvairius su Lietuvos, Europos Sąjungos ir šalies (šalių), kurioje (kuriose) kalbama kandidato pirmąja užsienio kalba, aktualijomis susijusius klausimus.

 

Atrankos trukmė 20–30 minučių.

 

Sėkmingai atrankoje pasirodžiusiems kandidatams rekomenduojama studijuoti pagal vertimo studijų programos vertimo žodžiu šaką.

 

Kandidatai, nepraėję atrankos, gali Vertimo studijų katedroje studijuoti pagal vertimo studijų programos vertimo raštu šaką ir pasirinkti vertimą žodžiu (nuoseklųjį vertimą) kaip pasirenkamąjį dalyką.

Europos vertimo magistro programa

EMT

Vilniaus universiteto
Vertimo studijų katedros
infrastruktūros atnaujinimas

Europa

OPTIMALE

Optimale

Subtitrai ir kalbų mokymasis

SLL

Konferencijų vertėjų
mokymo ištekliai internete

Orcit