Priėmimas į BA programą


Vertimo studijų katedra kviečia absolventus studijuoti pagal bakalauro studijų programą „Vertimas"

 

2020 m. į Vertimo programą numatoma priimti 32 studentus (2 grupes), kurių pirmoji užsienio kalba bus anglų, o antroji, mokoma nuo nulinio lygio, – italų / latvių.

Numatoma rengti plataus profilio vertėjus raštu, kurie daugiausia specializuosis ekonomikos, teisės, politikos, reklamos ir pan. srityse. Bet įgiję dalykinės kalbos studijų ir vertimo įgūdžių, absolventai vėliau patys galės praplėsti savo verčiamų tekstų sritį – vertimo įgūdžius bei gebėjimus jie jau turės.

 

Studijų programos pavadinimas

Vertimas
Studijų sritis Humanitariniai mokslai
Studijų programos šakų pavadinimai -
Pagrindinė studijų kryptis Vertimas (U600)
Gretutinė studijų kryptis nėra
Valstybinis kodas 612U60004
Studijų rūšis Universitetinės studijos
Studijų pakopa Pirmoji
Studijų forma ir trukmė (metais) Nuolatinė, 4 metai
Studijų programos apimtis (kreditais) 240 kreditų
Minimalus stojančiojo išsilavinimas Vidurinis
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) kvalifikacija Vertimo bakalauras

  

 

 

Europos vertimo magistro programa

EMT

Vilniaus universiteto
Vertimo studijų katedros
infrastruktūros atnaujinimas

Europa

OPTIMALE

Optimale

Subtitrai ir kalbų mokymasis

SLL

Konferencijų vertėjų
mokymo ištekliai internete

Orcit