Programos

  

Vertimo studijų katedra jums siūlo:

- bakaulauro programą Vertimas,

- magistrantūros programą Vertimas ir 

- mokymosi visą gyvenimą programą Vertimas.

 

Magistrantūros ir mokymosi visą gyvenimą studijų programos dar skyla į dvi šakas:

- vertimą raštu ir

- vertimą žodžiu.

 

Atranka į vertimo žodžiu šaką vyksta rugsėjo mėnesį, t. y. į vertimo programas įstoję studentai gali pasirinkti, kurios šakos vertimą nori studijuoti, ir dalyvauti atrankoje.

 

Baigę studijas būsite įgiję tokias kompetencijas:

 

·         gebėsite versti įvairių stilių ir žanrų tekstus įvairiomis temomis, adekvačiai perteikdami teksto originalo kalba turinį ir formą kita kalba;

 

·         gebėsite tinkamai taikyti vertimo metodus praktinėje veikloje;

 

·        gebėsite profesionaliai naudotis moderniausiomis informacinių technologijų priemonėmis, leksikografiniais ir terminografiniais šaltiniais;

 

·         išmanysite šiuolaikines vertimo teorijas, vertimo strategijas, bendrųjų ir specialiųjų teisės, ekonomikos bei kitų sričių ir publicistinių tekstų leksines-frazeologines ir morfologines-sintaksines ypatybes, terminologiją, žodynų ir tekstynų sudarymo principus;

 

·         mokėsite atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą ir bendrauti su vertimo užsakovais laikydamiesi vertėjų profesinės etikos reikalavimų.

 

   Jei manote, kad nei magistrantūros diplomo, nei mokymosi visą gyvenimą vertimo studijas baigusio absolvento pažymėjimo jums nereikia, jei tik norite sustiprinti vieno ar kito vertimo dalyko įgūdžius, galite tapti laisvuoju klausytoju.

 

   Mokymosi visą gyvenimą studijos ir studijos laisvojo klausytojo statusu yra mokamos.

Europos vertimo magistro programa

EMT

Vilniaus universiteto
Vertimo studijų katedros
infrastruktūros atnaujinimas

Europa

OPTIMALE

Optimale

Subtitrai ir kalbų mokymasis

SLL

Konferencijų vertėjų
mokymo ištekliai internete

Orcit