Conferences

 

Conference Translation Quality: Changes and Challenges

14 October 2016, Vilnius

Programme

   
   

----------------------- 

Conference "Employability in the Translation and Language Sector: the State of Play and Ways Forward"

2015 m. spalio 2 d. Vilniaus universitete vyko konferencija „Lietuvos darbo rinka: vertimo ir kalbų sektorius šiandien ir rytoj“.

   
Konferencijos organizatoriai
Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos vertimo skyrius ir Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Vertimo studijų katedra.
  
 Konferencijos programa

  

   
   
   
   

   ______________________________________________________________________________________

 

Conference "The Future of Language Professions"

2014 metais šventėme visai Lietuvai svarbią sukaktį – Lietuvos narystės Europos Sąjungoje dešimtmetį. Tai buvo ypatingi metai, kupini naujų siekių ir atradimų, mokymosi ir tobulėjimo metai. Lietuvos vertėjams jie taip pat buvo išskirtiniai, nes pirmą kartą istorijoje lietuvių kalba tapo lygiavertė visoms kitoms Europos kalboms. Ji skamba Europos Parlamente, ES Taryboje, Europos Komisijoje ir kitose institucijose, verčiami Europos Sąjungos teisiniai dokumentai – tūkstančiai puslapių, ir tai tik maža dalis tų darbų, kuriuos atliko mūsų vertėjai.Istorijoje dešimt metų – labai trumpas laiko tarpsnis, bet ir jis gali tapti tam tikru atskaitos tašku, kai norime įvertinti, kas nuveikta ir kurlink einame. Todėl organizavome konferenciją „Kalbos profesijų ateitis“, kurioje diskutavome aktualiais vertimo, vertėjų rengimo, technologijų poveikio kalbos profesijoms ir kalbų mokymo klausimais. Pranešimus skaitė iškilūs vertimo studijų teoretikai, tokie kaip Yves Gambier (Turku universitetas, Suomija), Nike K. Pokorn (Liublianos universitetas, Slovėnija) ir Dorothy Kenny (Dublino universitetas, Airija), dėstytojai ir praktikai. Konferencijoje buvo gvildenamos trys pagrindinės temos: kintantis vertėjo vaidmuo šiuolaikiniame pasaulyje ir su tuo susiję vertėjų rengimo uždaviniai; vertimo technologijų pažangos poveikis vertimo rinkai globaliame pasaulyje; kalbos profesijų įvairovė ir pasirengimas kalbų studijoms. Šios temos buvo aptariamos ne tik kviestiniuose pranešimuose, bet ir darbo grupėse, kuriose dalyvavo tikslinė dėstytojų, mokytojų, studentų ir vertimo rinkos atstovų auditorija.  

 

Konferencijos organizatoriai

Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos vertimo skyrius
Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Vertimo studijų katedra

 

Konferencijos programa

  

 

 

   _____________________________________________________________________________________

 

 

 

Conferences attended elsewhere

 

 

 

   

___________________________________________________________________________

 

The Department of Translation and Interpretation Studies, Faculty of Philology, Vilnius University (Lithuania) is pleased to be hosting, on 6–7 October 2011, the Third International Conference on Translation and Interpretation Studies “Translation is the Language of Europe” (Umberto Eco) 

 

List of presenters and registered participants

 

Conference sponsors    

Europos vertimo magistro programa

EMT

Vilniaus universiteto
Vertimo studijų katedros
infrastruktūros atnaujinimas

Europa

OPTIMALE

Optimale

Subtitrai ir kalbų mokymasis

SLL

Konferencijų vertėjų
mokymo ištekliai internete

Orcit